Wypłacono przychody netto z transakcji z 19 tygodnia

Dzisiaj (8 stycznia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dziewiętnaste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 478 558,89 EUR  przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 95 711,77 EUR lub 105,98 (przy obecnym kursie 903,1 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 4 045 483 855 oraz 452 624 910 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 452 624 910 tokenów BNK. W sumie wydano 4 498 108 765 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000235613187401955 ETH (0,000021278226954270500000 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach wynosi 0,00116868993 EUR zannualizowanego zwrotu na 1 BNK. Jest to równe 11,7% zannualizowanemu zwrotowi, biorąc pod uwagę cenę pre-ICO wynoszącą 0,01 EUR, 6,7% annualizowanego zwrotu przy początkowej cenie ICO wynoszącej 0,017 EUR oraz 6,3%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,018 EUR.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 36 847 nowych użytkowników, czyli z 602 227 do 639 074.

Tokenów jeszcze zostało, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!