Wypłacono przychody netto z transakcji z 13 tygodnia

Dzisiaj (28 listopada 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera trzynaste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 175 175,08 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 35 035,02 EUR lub 87,27 ETH (przy obecnym kursie 401,42 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 500 000 000 oraz 452 120 452 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 452 120 452 tokenów BNK. W sumie wydano 2 952 120 452 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000295644119556574 ETH (0,00001186774624724 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 6,3617347% zysku rocznego (0,00063617347 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 15 301 nowych użytkowników, czyli z 461 425 do 476 726.