Wypłacono przychody netto z transakcji z 12 tygodnia

Dzisiaj (21 listopada 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwunaste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 139 436,53 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 27 887,31 EUR lub 89,55 ETH (przy obecnym kursie 311,40 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 500 000 000 oraz 452 080 452 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 452 080 452 tokenów BNK. W sumie wydano 2 952 080 452 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000303361021030831 ETH (0,00000944666219490009 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 5,03% zysku rocznego (0,00050324806 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 11 266 nowych użytkowników, czyli z 450 159 do 461 425.