Wypłacono przychody netto z transakcji z 11 tygodnia

Dzisiaj (14 listopada 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera jedenaste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 146 349,87 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 29 269,97 EUR lub 107,56 ETH (przy obecnym kursie 272,12 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 500 000 000 oraz 450 831 452 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 450 831 452 tokenów BNK. W sumie wydano 2 950 831 452 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000364516722410257 ETH (0,00000991922905022791 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 5,29% zysku rocznego (0,00052906491 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 9 823 nowych użytkowników, czyli z 440 336 do 450 159, przekraczając granicę 450 000 klientów.