Wypłacono przychody netto z transakcji z 8 tygodnia

Wczoraj (24 października 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera ósme przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 95 595,13 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 19 119,03 EUR lub 72,76 ETH (przy obecnym kursie 262,77 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 500 000 000 oraz 421 771 740 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 421 771 740 tokenów BNK. W sumie wydano 2 921 771 740 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000249025423343722 ETH (0,00000654364104920298 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 3,4600959% zysku rocznego (0,00034600959 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 9 483 nowych użytkowników, czyli z 410 663 do 420 146.