Met trots kondigen wij een Partnership aan met een bedrijf met Electronic Money Institution licentie binnen de EU

Wij zijn heel trots dat wij een grote stap voorwaarts hebben gezet op de weg naar een volledig functionerend bankdiensten platform toegespitst op het blockchain tijdperk. In overeenstemming met onze oorspronkelijke gedachte om de elektronische money functie toe te voegen aan de het Bankera‘s ecosyeem via een partnerschap met Pervesk (het woord “pervesk” betekent “overbrengen” in het Litouws) dat sinds het einde van 2017 een EU erkende “electronic money institution” is en dus bevoegd is om elektronische gelddiensten aan te bieden in de gehele EU en ook de ambitie heeft om uit te groeien tot een volledige bank. Kortweg; Pervesk zal de toegang bieden tot fiat currency diensten terwijl Bankera en Spectrocoin gespecialiseerd zullen zijn in virtuele currency diensten.

Met trots kondigen wij een Partnership aan met een bedrijf met Electronic Money Institution licentie binnen de EU

Feit is dat ons huidig product, SpectroCoin, reeds geruime tijd samenwerkt met Pervesk. Gezien het feit dat wij uitgebreide ervaringen hebben met dergelijke samenwerkingsverbanden, vooral op het gebied van KYC en AML, zijn wij er zeker van dat Bankera het best mogelijke product voor bankieren in het blockchain tijdperk zal aanbieden. Doordat Bankera, Spectrocoin en Pervesk tot dezelfde groep bedrijven behoren die eigendom zijn van Mantas, Justas en Vytautas, biedt deze structuur de oprichters de mogelijkheid om de risico’s die gepaard gaan met virtuele currencies te scheiden van de reguliere entiteiten; en om tegelijkertijd volledig in overeenstemming te zijn met juridische vereisten en klanten de beste service te verlenen en om minimaal afhankelijk te zijn van de diensten van derden.

Wat houdt dit Partnerschap in

Vanaf het prille begin was het doel van Bankera om de sleutel uitdaging voor moderne financiële bedrijven: het samenbrengen van blockchain diensten en traditionele financiële diensten binnen de wet. Ter overbrugging van argumenten die voortkomen uit het legale netwerk dat achterloopt op de ontwikkeling binnen de decentrale revolutie, hebben wij deze samenwerking met Pervesk reeds lange tijd gepland. Ons harde werk om het best mogelijke samenwerkingsmodel uit te zoeken en het juist op elkaar afstemmen (van technische integratie tot KYC en AML vragen) heeft geresulteerd in deze samenwerking.

Met andere woorden, licenties en wettelijke obstakels zijn opgelost voor de start van Bankera’s platform. We hebben nu nog een laatste horde te nemen voordat de initiële functionaliteit wordt gelanceerd. Zodra de technische oplossing voor Bankera’s infrastructuur om te kunnen communiceren met bevoegde bedrijven gereed is (hint; meer samenwerkingsverbanden zijn onderweg) zullen wij een begin maken met het aanbieden van de beste diensten aan onze klanten.

Hoewel het partnerschap met Pervesk een belangrijke mijlpaal is, is het vanuit ons standpunt gezien een kleine stap voorwaarts op de weg naar ons uiteindelijk doel. Wij geloven in het bereiken van doelen door het leveren van tastbare diensten en niet door lege beloftes of mooi praat, dus blijf alert voor meer publicaties van producten en mogelijkheden waar wij achter de schermen hard aan werken.